Adgangskontroll

Adgangskontroll

Bewators adgangskontrollprodukter passer for deg som trenger et høyt
sikkerhetsnivå fra én til flere hundre dører. Vårt adgangskontrollprogram
består av lett håndterlige kortlesere i forskjellige utførelser.

Kortleserne er først og fremst beregnet på å styre elektriske låser, men kan
også forbikoble alarmer, styre garasjeporter, heiser osv. Den store fordelen
med å bruke kort sammenlignet med nøkler er at kort kan sperres og
tidsstyres.

Med en kortleser har du alltid kontroll over hvem som har adgang, selv om
noen mister kortet sitt eller slutter i bedriften.