Brannvarsling

Brannvarsling og innbruddsalarm

Brannvarsling

Brannstatistikken i Norge er dyster lesning. Manglende eller defekte brannvarslingsanlegg og mangelfulle byggtekniske løsninger gir storbrannene fritt spillerom når gnisten først er tent. Konsekvensene for mennesker og husdyr kan være katastrofale. I tillegg får man til dels alvorlige miljøskader, betydelige kostnader for byggeier og for samfunnet, og dessverre økt sjanse for konkurs for bedrifter som blir ute av markedet over en periode.

Vi prosjekterer og installerer brannalarm- og nødlysanlegg.
Vi har lang erfaring med prosjektering og leveranser av brannalarm til små og store bygg, så som barnehager, skoler, kirker, næringsbygg, kjøpesentre, hoteller, sykehjem, landbruksbygg og lignende.

Kundens behov står sentralt i prosessen, slik at du får et anlegg som tilfredsstiller ønskede og påkrevde sikkerhetskrav, i tillegg til at uønskede alarmer i størst mulig grad skal unngås.

Vi bistår i hele installasjonsprosessen fra prosjektering, rådgivning og produktvalg til test av ferdige anlegg og dokumentasjon. Vi følger også opp med service, vedlikehold og kontroll av ferdige anlegg.

Alle produkter oppfyller kravene i norske og internasjonale regelverk. De er også CE-merket. Nettverkene og systemløsningene oppfyller alle krav i den felleseuropeiske standarden EN 54.

 

Innbruddsalarm

Å være "føre var" vil alltid lønne seg – ikke minst når det kommer til å installere et alarmanlegg. Statistikken viser nemlig at virksomheter som har installert alarm, er betraktelig mindre utsatt enn de uten.

Du er forsikret, men …
Selv om bedriften er forsikret, vil skaden som følge av et innbrudd uansett koste i form av store egneandeler, forsinket varelevering, tap av kunder eller omsetning, merarbeid og ikke minst ergrelser. I så måte kan et alarmanlegg bli en rimelig "forsikring".

Vi leverer FG-godkjente innbruddsalarmsystemer for bruk i både helt enkle og svært komplekse installasjoner. Som godkjent leverandør kan vi ta oss av hele installasjonsprosessen fra planlegging og løsningsvalg til igangsettelse.