Kabling

Kabling for tele og data

Morgensdagens teknologi krever nettverk som vil fungere som selve grunnsteinen i virksomheten. Vi vil se løsninger hvor all kommunikasjon som data, tele, alarm og adgangssystemer distribueres på ett og samme kablingssystem.

TeleDataØst leverer løsninger tilpasset fremtidens behov. Vi tilbyr produkter og tjenester fra rådgivning og prosjektledelse, til installasjon, montering og dokumentasjon av alle typer infrastruktur.

TeleDataØst har følgende sertifiseringer og autorisasjoner:

 • LANmark/e-ssential Kategori 5 i henhold til NEK EN 50173-1:2002 (Klasse D)
  Uskjermet løsning   (UTP)
  Skjermet Løsning   (FTP)
 • LANmark Kategori 6 i henhold til NEK EN 50173-1:2002 (Klasse E)
  Uskjermet løsning   (UTP)
  Skjermet Løsning   (F2TP)
 • LANmark Kategori 7 i henhold til NEK EN 50173-1:2002 (Klasse F)
  Parvis Skjermet Løsning  (STP)
 • Fiber
 • TUA - Registrerte tele- og radioutstyrsleverandører hos Post - og Teletilsynet.
 • TIA - Autoriserte teleinstallatører hos Post - og Teletilsynet.

              tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Logo/kia.jpg          tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Logo/tia.jpg          tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Logo/tua.jpg