Strekkodeutstyr

Strekkodeutstyr, datafangst og RFid

TeleData Øst har lang erfaring innen avanserte løsninger for strekkodeutstyr, datafangst og RFid. Er det behov for merking, registrering, telling, samling av data / opplysninger mot datasystem, ta kontakt med TeleData Øst og vi finner den optimale løsningen for din drift.

 

 

tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Produkter/pospc04.gif tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Produkter/strekkode01.gif