Sykesignal

Sykesignal

TeleData Øst leverer sykesignal-anlegg som er meget fleksible, og kan bygges på med enkle grep, og utvides fra rom til rom. Vi leverer flere typer korridordisplay, tilstedemarkeringspaneler, alarm mottakere osv.

Typiske bruksområder for et sykesignalanlegg er sykehus, alders- og sykehjem, overfallsalarm på sosialkontoret, i psykriatiske klinikker også videre.

Vi leverer også utstyr for personsikring, der man har en lommesender med seg, slik at man kan gi alarm ved overfall eller lignende. Senderene kan også fås med "fall sensor", som vil gi alarm hvis en person blir liggende for lenge nede på bakken.

Typiske bruksområder er på politistasjoner, psykriatiske, avrusingsklinikker, billettluker, også videre.

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud.