Sykesignal

Alarmoverføring

AlTel

Sikrere alarm

Med Securinets ALTEL-tjenester overvåkes overføringen hele veien fra kundens alarmanlegg til alarmmottaket. Det fungerer ved at alarmsenderne med jevne mellomrom sender korte kontrollbeskjeder som finner ut om alarmoverføringen fungerer som den skal. Dersom forbindelsen brytes eller saboteres på annen måte vil dette utløse alarm!
Overvåkningen av overføringen finnes på alle våre ALTEL-tjenester – uansett om overføringen går via et fast nett eller en trådløs forbindelse.
Som en ekstra sikkerhet kan dessuten Securinets ALTEL-tjenester over IP kobles til både en primær og en sekundær alarmforbindelse. Skulle den primære forbindelsen ikke være tilgjengelig, skjer umiddelbart en omkobling til den sekundære forbindelsen.
Velg alarmmottaker etter behov
Alle kommersielle alarmmottak (for eksempel Securitas, G4S, Hafslund, Vakt Service, Noralarm), 110-sentraler og politiet er tilknyttet Securinet. Du kan fritt velge det alarmmottaket som best passer for dine behov.
 

 

SafeTel

Safetels produkter og tjenester sikrer alarmoverføringen fra alle typer byggingsmasser og alarmanlegg. Anvendelsespotensialet er bredt og kan brukes til innbrudd-, brann-, tekniske- og heisalarmer. Vårt utstyr kan brukes til høysikkerhet så vel som lokasjoner som har behov for lavere sikkerhet. Alarmene kan overføres til alle brannmottak og alle de største alarmmottakene, det er også mulig å varsle lokalt driftsapparat på SMS,  e-post eller web.

Aktuelle bruksområder:

  • Innbruddalarm
  • Brannvarsling
  • Ransalarm
  • Tekniske alarmer
  • Trygghetsalarm
  • Heisalarm
  • Fjernstyring
  • Temperaturkontroll