Kampanje

Antenne

TeleData Øst er leverandør av komplette antenne-, og kabel-TV anlegg og kan ta seg av alt fra prosjektering, utstyrslevering, idriftsettelse, innjustering og utarbeidelse av dokumentasjon og måleprotokoll i.h.t. gjeldende forskrifter som forvaltes av Post- og Teletilsynet.

Vi kan også påta oss ansvar og arbeid i forbindelse med service, drift og vedlikehold av anleggene.

  

 

Vi leverer alt fra små interne anlegg i eneboliger til større anlegg for boligblokker, byggefelt, hoteller, næringsbygg, offentlige bygg osv.

Vi kan levere anlegg som kan benyttes for alt fra tradisjonell overføring av radio-, og TV-programmer så vel som for overføring av satellittprogramer, internett, telefoni, informasjons-TV, hotell-TV osv. Vi leverer også komplette hotell-TV systemer.

TeleData Øst er autorisert hos Post- og Teletilsynet (PT) og har nødvendig autorisasjon som Kabel-TV-Installatør (KIA nr. 5931). 

tl_files/kontakt/teledataost/Bilder/Logo/kia.jpg