Digital skilting

Digital skilting

Skjermbasert informasjon og reklame har hatt en voldsom vekst de senere
årene. Vi har mange års erfaring med hva som fungerer, og hvordan dette kan
implementeres på en god måte.

Digital signage er like aktuelt i butikker og handlesentre som internt i
bedrifter og fabrikker.

Vi hjelper deg med alt fra en info-skjerm i resepsjonen eller vinduet til
komplette systemer med store antall skjermer spredt over store geografiske
områder.

Sony har utviklet en komplett serie, der hele kjeden fra software til skjerm
er ivaretatt i en helhetlig og gjennomtenkt løsning.Se nærmere beskrivelse
av de forskjellige nivående under menyen til venstre.