Om oss

Om oss

TeleData Øst setter fokus på de utfordringer næringsdrivende møter innen tele, data og svakstrømsløsninger. Vi leverer kvalitetsløsninger som effektiviserer og kostnadsreduserer tele- og databruken i den enkelte bedrift.

Vi er 20 ansatte fordelt på lokasjonene Gjøvik og Lillehammer. Våre ansatte har en lang og bred erfaring og en oppdatert kompetanse, innen et aldri stillestående fagfelt.

TeleData Øst er godkjent av Post- og teletilsynet som teleinstallatør (TIA), kabel-tv installatør (KIA) og radio installatør (RIA). Vi har høy kompetanse innfor våre produktområder.

TeleData Øst er en ledende leverandør av tele-, data- og sikkerhetsløsninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Vi leverer telefoniløsninger for store og mindre bedrifter, strukturert kabling, nettverksløsninger, konsulentbistand og rådgivningstjenester innen IKT, integrering og drift av komplette dataløsninger.

Selskapets forretningsidé bygger på spisskompetanse innen tale- og datakommunikasjon, telefoni, systemintegrasjon og datasikkerhet, samt utføre høyest mulig servicegrad og kvalitetssikret dokumentasjon for våre kunder.